12 januari 2021

Accreditering aangevraagd

 

Privacy, beroepsgeheim en veilig informatie uitwisselen.
Digitale hygiëne zonder geheimen.

Sinds de AVG of GDPR van kracht is, wordt er veel gezegd en geschreven over privacy, gegevensbescherming en vaak in één adem ook over beroepsgeheim. Heeft de huidige regelgeving voor u nog geheimen? Weet u wat de beste en meest veilige manier is om vertrouwelijke informatie te delen met collega’s? We zenden u naar huis met een reeks vuistregels zodat informatieveiligheid en privacy geen last meer zijn, maar een goede reflex.

 • Correct omgaan met gezondheidsgegevens
  Frieke Verniest (DPO – AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)
 • Privacy en beroepsgeheim – het wettelijk kader levendig toegelicht
  meester Evelien Delbeke (advocate bij Sanalex – experte gezondheidsrecht)
 • Veilig informatie uitwisselen in de zorg
  Jef Hendrickx (expert, consultant en projectleider – AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)
 • GDPR in de praktijk
  Peter Bergmans (DPO Cozo – expert en consultant in GDPR-materie)

 

De unieke link en code die u nodig heeft om deel te nemen aan het webinar ontvangt u ten vroegste één dag voordien of de dag zelf. Een uur voor aanvang van het symposium krijgt u nog een reminder.

Na afloop van het symposium verwerkt de dienst Communicatie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de gegevens van alle aanwezigheden om ze voor accreditatie door te geven aan het RIZIV en Pro-Q-kine.
Omdat de verwerking ervan enige tijd in beslag neemt, kan het even duren vooraleer de accreditatie in uw profiel verschijnt.

Vind hier de handleiding van de ZOOM Webinar

mevr. Frieke Verniest, meester Evelien Delbeke, dhr. Jef Hendrickx & dhr. Peter Berghmans

dr. Ludo Marcelis

Locatie

Webinar via ZOOM,
|

Max. deelnemers: 450

 

 

Download presentatie als PDF

Samenvatting en Q&A

 

 

Deel via email