12 januari 2021

Accreditering aangevraagd

Privacy, beroepsgeheim en veilig informatie uitwisselen.
Digitale hygiëne zonder geheimen.

Sinds de AVG of GDPR van kracht is, wordt er veel gezegd en geschreven over privacy, gegevensbescherming en vaak in één adem ook over beroepsgeheim. Heeft de huidige regelgeving voor u nog geheimen? Weet u wat de beste en meest veilige manier is om vertrouwelijke informatie te delen met collega’s? We zenden u naar huis met een reeks vuistregels zodat informatieveiligheid en privacy geen last meer zijn, maar een goede reflex.

  • Correct omgaan met gezondheidsgegevens
    Frieke (DPO – AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)
  • Veilig informatie uitwisselen in de zorg
    Jef (expert, consultant en projectleider – AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)
  • GDPR in de praktijk
    Peter Bergmans (DPO Cozo – expert en consultant in GDPR-materie)

Vind hier de handleiding van de ZOOM Webinar

mevr. Frieke Verniest, dhr. Jef Hendrickx & dhr. Peter Berghmans

dr. Ludo Marcelis

Locatie

Webinar via ZOOM,
|

Max. deelnemers: 500

Deel via email