11 mei 2021

Accreditering aangevraagd

Vertigo is een frequente klacht die vaak niet binnen één medische discipline thuis te brengen valt. Er is een brede differentiaaldiagnose en de origine kan ook multifactorieel zijn. De diagnosestelling laat vaak op zich wachten, wat voor een bijkomende lijdensdruk kan zorgen. Daarom koos campus Sint-Jan voor een holistische benadering van deze aandoening vanuit het vertigoteam. Dit verzekert een snelle interdisciplinaire doorverwijzing en een accurate multidisciplinaire diagnose.

Programma:

 • Vertigo Team Brugge: Vertigo door verschillende brillen bekeken
  dr. Anne-Sophie Vinck
 • Vertigo, door de bril van de NKO-arts
  dr. Melissa Cambron
 • Vertigo, door de bril van de neuroloog
 • Vertigo, een psychologische kijk kan ook zeer verhelderend zijn
  Klinisch psychologe Lieselotte Geerolf
 • Meerwaarde van vestibulaire revalidatie
  dr. Karel Watteyne

 

De unieke link en code die u nodig heeft om deel te nemen aan het webinar ontvangt u ten vroegste één dag voordien of de dag zelf. Een uur voor aanvang van het symposium krijgt u nog een reminder.

Na afloop van het symposium verwerkt de dienst Communicatie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de gegevens van alle aanwezigheden om ze voor accreditatie door te geven aan het RIZIV en Pro-Q-kine.
Omdat de verwerking ervan enige tijd in beslag neemt, kan het even duren vooraleer de accreditatie in uw profiel verschijnt.

Vind hier de handleiding van de ZOOM Webinar

dr. Anne-Sophie Vinck, dr. Melissa Cambron, Klinisch psychologe Lieselotte Geerolf, dr. Karel Watteyne

dr. Jan Casselman

Locatie

Webinar via ZOOM,
|

Max. deelnemers: 500

Deel via email